Απόψεις & Προτασεις Γιώργου Λ. Κόκκα για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΕΡΤ

ert-hq

Μετά από τη δημόσια Διαβούλευση που άνοιξε ο συνάδελφος στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Νίκος Μιχαλίτσης θεωρώ αναγκαία τη δημόσια κοινοποίηση των εγγράφων σχετικών αρχικών απόψεών μου για το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως πρωτοκολλήθηκαν επίσημα και για τις οποίες επί δύο συνεχόμενες εβδομάδες ουδεμία ανταπόκριση από τη Διοίκηση της ανήκουσας στον Ελληνικό Λαό αυτής εταιρίας είχα μέχρι σήμερα: (Γιώργος Κόκκας ΕΡΤ – Α.Ε. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ.Διευθ. Σ.: 606 / 30-4-18 Δικηγόρος Γ. Λ. Κόκκας Αρ. Πρωτ. Δ.Νομ.Υ.: 297 /30-4-18)


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΡΤ – Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικηγόρος Γ. Λ. Κόκκας

 

Αγία Παρασκευή, 30 Απριλίου 2018

Προς

α) Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Χ.-Ε. Λεοντή

β) Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Β. Κωστόπουλο

γ) Μέλη Δ.Σ. ΕΡΤ-Α.Ε.

δ) Επιτροπή Σύνταξης του νέου σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ – Α.Ε.

 

ΘΕΜΑ : Απόψεις και προτάσεις μου ως δικηγόρου της ΕΡΤ – Α.Ε. για νέο σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ – Α.Ε.

Ανταποκρινόμενος στην απόφαση Δ.Σ. με αριθμό Πρακτικού 160 / 2151 / 20.4.2018, με την οποία καλούμαι, μεταξύ άλλων, «να συμβάλω προς το συμφέρον των εργαζομένων και της εταιρείας γενικότερα στην σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ – Α.Ε.», σας γνωρίζω ότι έχω ζητήσει επανειλημμένα τη σύγκληση του τομέα της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ-ΑΕ στην οποία ανήκω και συζητήσει με συναδέλφους μου δικηγόρους, που διαπιστώνουμε διάφορα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο τη λειτουργία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ-ΑΕ, όσο και γενικότερα της εταιρείας και τα οποία χρήζουν ριζικής διαφορετικής αντιμετώπισης από τις προβλέψεις του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και παρακαλώ να συγκληθεί άμεσα η ολομέλεια της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ-ΑΕ (όπως γινόταν πάντοτε για τέτοια μείζονα ζητήματα και στην αρχική ΕΡΤ-ΑΕ) για να εκθέσω πρώτα εκεί τις απόψεις μου και κατόπιν ότι είναι ζήτημα κοινής αποδοχής να προωθηθεί στη Διοίκηση και τους αρμοδίους.

Όμως, δυστυχώς δεν συνεκλήθη ουδέποτε ως όφειλε αυτό το όργανο του τομέα ή της ολομέλειας των δικηγόρων, ούτε εκλήθην από τον κ. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ-ΑΕ, που επανειλημμένα ζήτησα από την γραμματεία του να τον συναντήσω για να του εκθέσω τις απόψεις μου πριν από οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους και προς πρόληψη και άρση παρεξηγήσεων, ενόψει και της τριαντάχρονης γνωριμίας, συνεργασίας, αλλά και αντιδικιών μας κυρίως για θέματα οργάνωσης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ-ΑΕ και συνεπώς αναγκάζομαι στην εκπνοή της αυθαίρετα ταχθείσας προθεσμίας της 30ης Απριλίου 2018 να εκδηλώσω γραπτά την πλήρη αντίθεσή μου σε όλη την νέα δομή (προτεινόμενη και αποφασισθείσα εν κρυπτώ) και λειτουργία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ-ΑΕ και σε εξόφθαλμα άδικες προβλέψεις και παραλήψεις (όπως π.χ. η μη πρόβλεψη της υποχρέωσης όποιος ασκεί καθήκοντα Νομικού Συμβούλου – Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών να κατέχει δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες, όπως προέβλεπε παγίως κάθε σχετικός κανονισμός της ΕΡΤ-ΑΕ κ.λ.) και να προειδοποιήσω ότι αν δεν λειτουργήσουν στοιχειωδώς διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό και δεν ανασταλεί η οποιαδήποτε εφαρμογή του νέου αυτού κανονισμού με διορισμό προσώπων στις προβλεπόμενες θέσεις μέχρι τότε, θα αναγκαστώ να ασκήσω νόμιμα δικαιώματά μου, θεωρώντας ότι οι φωτογραφικές προβλέψεις για την λειτουργία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών λειτουργούν εις βάρος αυτής και γενικότερα εις βάρος των συμφερόντων της ΕΡΤ-ΑΕ.

Εξάλλου, και η γενικότερη φιλοσοφία και δομή του ιστορικού κανονισμού λειτουργίας δεν χαρακτηρίζεται εμπροσθοβαρής προς το μέλλον και αποκλείει τα απαραίτητα για την ορθή οργάνωση έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και τα απαραίτητα για τον εσωτερικό έλεγχο αυτής και συνεπώς νομίζω ότι θα πρέπει να ανασταλεί κάθε εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, τουλάχιστον μέχρι τη συνεδρίαση της ερχόμενης ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΡΤ-ΑΕ, που κατελήφθησαν εξ απίνης και χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη ενημέρωσή τους για να τηρηθούν και οι προβλέψεις του ιδρυτικού νόμου της νέας ΕΡΤ-ΑΕ/ΝΕΡΙΤ Α.Ε. περί του ρόλου των Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου αυτής πέραν των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που εκπέμπονται.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλώ για εξάλειψη πολλών από τον προαναφερόμενο αρνητικά στοιχεία του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ-ΑΕ να προστεθεί άμεσα η λειτουργία διεύθυνσης «Συγκριτικού Δικαίου – Μελετών και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών», η οποία θα μπορούσε να συνεχίσει το αδιαμφισβήτητα πετυχημένο έργο επί πενταετία του άτυπου γραφείου «Συγκριτικών Μελετών Ανάπτυξης Ραδιο-Τηλεόρασης» που λειτουργούσε υπό τον συντονισμό μου στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της αρχικής ΕΡΤ-ΑΕ και είμαι πρόθυμος να αναλάβω έναν τέτοιο ρόλο ευθύνης σε μια τέτοια διεύθυνση, ώστε να εξαλειφθούν και πολλά από τα αρνητικά που αδιαμφισβήτητα ενυπάρχουν και διεφάνη και από την ισχνή πλειοψηφία που εγκρίθηκε ο κανονισμός αυτός από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αλλά και από τις εμπεριστατωμένες κριτικές που άσκησαν υπεύθυνα συλλογικότητες δημοσιογράφων – τεχνικών και λοιπών υπαλλήλων της ΕΡΤ-ΑΕ, αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου που σαφέστατα κατά την τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειάς τους επεσήμαναν την ανάγκη μη εφαρμογής του κανονισμού αυτού μέχρι την άσκηση των προβλεπομένων από τον νόμο της ΕΡΤ-ΑΕ.

 

Ο δικηγόρος της ΕΡΤ-ΑΕ

Γιώργος Λ. Κόκκας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής κ. Παππά
  2. ΠΟΣΠΕΡΤ
  3. Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου ΕΡΤ-ΑΕ
  4. κ. Β. Σουλτανιά, Νομική Σύμβουλο ΕΡΤ-ΑΕ
  5. κ. Β. Πατσιαντό, Νομικό Σύμβουλο ΕΡΤ-ΑΕ
Μοιράσου το...
FacebookTwitterEmail